LTC “Bathse Kreek” is als tennisvereniging opgericht in 1970. Bij onze vereniging gaan sportiviteit en gezelligheid hand in hand. Wij spelen op een mooi tennispark, 1,5 km buiten Rilland.

 

Logo-KNLTBLTC “Bathse Kreek” maakt deel uit van de KNLTB. Ons verenigingsnummer is 86306

  • Download onze statuten
  • Contributie

    De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie moet worden voldaan voor de start van het tennisseizoen. De nota om de contributie te voldoen wordt begin februari verstuurd en moet worden voldaan voor 1 april (start seizoen).

     Algemene Leden Vergadering (ALV)

    In principe 1 x per jaar (of zo vaak als nodig) wordt er een ALV georganiseerd door het bestuur waarbij allerlei zaken aan de orde komen: een terugblik op het voorbije tennisseizoen (door het bestuur en de commissies) en een kijkje vooruit naar het nieuwe tennisseizoen. Daarbij wordt tevens het bestuur gekozen (voor zover er nieuwe kandidaten zijn en zittende bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar), commissies aangesteld en de contributie vastgesteld. Deze ALV zal in de praktijk meestal in het begin van een kalenderjaar plaatsvinden.