Aanmelden als lid

Tennissen bij LTC “Bathse Kreek”? Van harte welkom!

Meld u dan aan via ons aanmeldingsformulier

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Junioren tot 18 jaar
Volledig lidmaatschap (KNLTB-lid + deelname aan alle evenementen in die periode):

Vanaf 1 januari                      € 47,50
3-Maandenlidmaatschap       € 25,00 voor 3 aaneengesloten maanden 
Proeflidmaatschap                 € 55,00 voor 3 maanden, inclusief 5 lessen.

Senioren 18+
Jaarlidmaatschap                    € 100,00 (inclusief lidmaatschap KNLTB)
3- Maanden lidmaatschap      €   50,00 voor 3 aaneengesloten maanden Proeflidmaatschap                  €   80,00 voor 3 maanden, inclusief 3 lessen.

Senioren 60+
Volledig clublidmaatschap, geen KNLTB-lid, wel deelname aan alle club-evenementen.
Jaarlidmaatschap                € 65,00
Zomerlidmaatschap            € 35,00 voor 3 aaneengesloten maanden 
Proeflidmaatschap              € 80,00 voor 3 maanden, inclusief 3 lessen.

Pickleball
Pickleball lidmaatschap zonder tennis (Geen KNLTB-lid, geen deelname aan tennis evenementen, geen gebruik van de tennisbanen gravel en tennisbelijning op betonnen baan):
Vanaf 1 januari € 25,00

Voorwaarden pickleball lidmaatschap:
• Er kan onbeperkt gebruik gemaakt worden van de pickleball banen. (gesitueerd op de 3e betonnen baan)
• Advies is om sportieve kleding en schoeisel te gebruiken.
• Materiaal (rackets/ballen) kan men gebruiken vanuit de vereniging. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden (dit is inbegrepen bij het lidmaatschap van € 25,-).

Aanvullend

  • Als je nog nooit lid bent geweest, of langer dan 2 jaar geen lid bent geweest, betaal je € 5,- administratiekosten bovenop het lidmaatschapsbedrag.
  • Bij Pickleball/Zomer/Proef/60+ Lidmaatschap ben je geen lid van de KNLTB en dus ook niet verzekerd via de KNLTB.
  • Als je tennislessen wilt volgen, kun je jezelf aanmelden via: www.tennisschoolroose.nl de lessen worden op dinsdagmiddag en -avond gegeven.
  • Betaling van de lessen loopt rechtstreeks met Tennisschool Roose. Behalve bij de kennismakingslidmaatschappen, daar zijn de genoemde aantallen lessen inclusief.

AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze verordening ziet erop toe dat elke organisatie (bedrijf, overheidsorganisatie, stichting, vereniging) goed nadenkt welke persoonsgegevens ze vragen, waar ze deze voor gebruiken, hoe ze hiermee omgaan, hoe lang ze deze bewaren etc. Het gaat daarbij niet alleen om de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), maar ook om andere gegevens: telefoonnummers, mailadressen, geboortedata, foto’s, filmpjes. Het bestuur van LTC Bathse Kreek heeft een privacyverklaring, waarin het beleid van de vereniging betreffende persoonsgegevens wordt uitgelegd. Leden van de tennisvereniging moeten volgens de AVG toestemming geven om hun gegevens te gebruiken en verwerken voor de doelen zoals omschreven in de privacyverklaring.

Via deze link is het mogelijk de privacyverklaring te lezen. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Adres- en telefoonnummerwijzigingen

Mocht je verhuizen of een ander telefoonnummer krijgen, geef dan even je nieuwe gegevens schriftelijk (of per mail) door aan de secretaris. Deze worden dan verwerkt op onze ledenlijst en die van de KNLTB.  

E-mailadres

Om de leden nog sneller te kunnen informeren over belangrijke zaken binnen onze vereniging en efficiënt informatie door te kunnen geven over en weer, willen we graag gebruik maken van het internet. Daarvoor hebben we jouw mailadres nodig. Als je niet wilt dat jouw mailadres bekend wordt bij andere leden van onze vereniging, kun je dat ook aangeven, dan krijg jij de betreffende informatie zodanig aangereikt dat anderen hier geen kennis van kunnen nemen. Als je geen mailadres bekend stelt, betekent dat, dat je voor informatie afhankelijk bent van de Smash en die verschijnt (maar) 4 x per jaar. Mocht je een nieuw mailadres krijgen, geef dat dan ook even door aan het secretariaat.

Nieuwe ledenpasjes

Alleen leden met een ledenpas met pasfoto mogen meedoen aan de competitie en officiële toernooien. Medio maart ontvangt iedereen zijn/haar ledenpas. Wil je het volgende kalenderjaar wel meedoen met de competitie of officiële toernooien, lever dan een goede pasfoto met achterop geschreven je naam en geboortedatum in bij het secretariaat; je mag ook een digitale foto mailen als bijlage naar het secretariaat. Doe dit voor 1 februari, dan ben je nog op tijd. De foto’s blijven 10 jaar geldig voor senioren en 5 jaar voor jeugdleden.

Opzegging lidmaatschap

Wanneer u uw lidmaatschap op wil zeggen dan kan dat door uw schriftelijke/digitale opzeggen, voor 1 januari van een kalenderjaar, bij de secretaris. Betaald wordt voor een heel seizoen. Wanneer je jouw (tennis)heil elders gaat zoeken, zal het bestuur je tevens vragen naar je ervaringen met onze vereniging, om het goede te behouden en eventuele verbeterpunten aan te kunnen pakken.